آخرین نوشته ها

خواص سماق

خواص سماق
سماق قرمز و سماق قهوه ای دارای آنتی اکسیدان های بسیار قوی هستند. با توجه به مطالعه ای علمی، آنتی اکسیدان ها با سلول هایی که مسئول بیماری های قلبی و پیری زودرس هستند مبارزه می کنند.

همچنین مطالعات نشان داده اند که گیاه سماق در درمان دیابت و چاقی موثر است. طبق نتایج آزمایشگاهی، سماق به کاهش کلسترول و قند خون نیز کمک می کند.